proti - to be online
O Kancelariach

Kancelarie Wantuch & Partnerzy to zespół podmiotów prowadzących kompleksową obsługę prawną oraz księgową. Specjaliści z wielu dziedzin gwarantują, że Państwa problem zostanie zanalizowany z perspektywy wielu płaszczyzn.
Kompleksowa obsługa

Od kilkunastu lat Nasze Kancelarie zajmują się kompleksową obsługą osób fizycznych i firm, zarówno krajowych jak i zagranicznych.


Biegle poruszamy się po wielu dziedzinach prawa jak również po standardach rachunkowości oraz w problemach przed jakimi stają zagraniczni przedsiębiorcy w Polsce. Obsługę prawną podmiotów zagranicznych prowadzimy w języku angielskim, niemieckim oraz rosyjskim.
Nasze doświadczenie obejmuje:
szeroko pojętą pomoc prawna
 
obsługę prawną oraz księgową podmiotów gospodarczych
 

·zastępstwo w postępowaniach administracyjnych, cywilnych, karnych

reprezentowanie w postępowaniach o rozwód, opiekę nad dziećmi, alimenty oraz w innych sprawach rodzinnych,
 
zastępstwo w postępowaniach przed organami związków sportowych (PZPN, PZPS, PZMot)
 
świadczenie usług pomocy prawnej dla sportowców i klubów sportowych
 
dochodzenie wszelkiego rodzaju roszczeń
 
świadczenie pomocy prawnej osobom zadłużonym
prowadzenie ksiąg rachunkowych, m. in. w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz sporządzanie sprawozdań skonsolidowanych zgodnie z MSSF dla grup kapitałowych, zagranicznych spółek giełdowych, w tym prowadzenie dokumentacji dla podmiotów powiązanych
Wieloletnia praktyka

Wieloletnia praktyka pozwala świadczyć usługi na najwyższym poziomie i stale powiększać ofertę.

Osoby zatrudnione w Kancelariach Wantuch & Partnerzy to wysoko wykwalifikowana kadra, która zapewnia naszym Klientom obsługę o najwyższym standardzie.
 
Księgowość