proti - to be online
Nasz zespół

Zapraszamy do bliższego poznania naszych specjalistów
Zgrana i zaangażowana drużyna

Anna Florko
Księgowa KH

Absolwentka Zarządzania i Marketingu Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie oraz Studiów Podyplomowych Rachunkowości  i Finansów  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Księgowa z wieloletnim stażem posiadająca Certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych o nr 50128/2011.
Od grudnia 2015 członek zespołu  kancelarii.